Open post

Leren met kleine stapjes: microlearning

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich vooral kunnen richten op de zorg en toch ook 'bij' blijven met alle ontwikkelingen binnen en buiten de instelling? De ontwikkelingen in de zorg gaan immers snel. In dit blogartikel verkennen we wat microlearning in dit opzicht kan betekenen: het aanbieden van kleine blokjes leerstof. Is dit leren in kleine stapjes echt zo effectief als gezegd wordt? En houd je het vol als je elke keer weer nieuwe modules door moet nemen, hoe klein die dan ook zijn?
Scroll to top