Rapporteren in de zorg? Hoe leer je dat?

Digitaal aan kwaliteit van zorg bijdragen – hoe?Leestijd: 1 minuten

Hoe een digitaal programma bijdraagt aan de kwaliteit van zorg

door Erik-Jan Smits & Maurice van Elburg

17 januari |Leestijd: 1 minuten

Methodisch werken (de cyclus vanaf het verzamelen van informatie naar het vaststellen van behoeften, het formuleren van zorgdoelen, rapporteren, evalueren, etc.) vraagt binnen iedere zorginstelling voortdurend aandacht. Daar zijn verschillende oorzaken voor:

  1. Door hoge werkdruk kan het belang van methodisch werken op de achtergrond raken. Een indicator is hoe vaak er een evaluatie van de zorg plaatsvindt en hoe die wordt voorbereid, verwerkt en opgevolgd.
  2. Soms zijn bepaalde aspecten die medewerkers in hun opleiding hebben gehad weggezakt. Hierdoor wordt rapporteren bijvoorbeeld wel eens als “administratie” gezien – een term die bij medewerkers in een kwade reuk staat.
  3. De verschillende taakgebieden van methodisch werken zijn belegd bij diverse functies. Deze verdeling (‘wie doet wat’) is niet altijd voor iedereen duidelijk.
  4. De vertaling van de methodische cyclus naar de ondersteunende applicatie (het ECD) is voor medewerkers niet altijd helder. Zo gebruiken deze applicaties regelmatig andere termen dan binnen een instelling wordt gebruikt. En de functionaliteit is lang niet altijd zo logisch voor medewerkers als gewenst.

Daarnaast is er altijd de vraag ‘hoe doen wij de dingen’? Zeker bij nieuwe medewerkers of medewerkers die veranderen van functie is het wenselijk voordat zij hun eerste werkdag hebben, hen te voorzien van de nodige informatie.

Digitaal leerprogramma

Denkraam.nu heeft om deze redenen een digitaal leerprogramma ontwikkeld over methodisch werken. Dit programma bestaat uit de volgende e-learning modules:

  1. Methodisch werken – waarom belangrijk?
  2. Een zorgleefplan / ondersteuningsplan maken
  3. Doelen stellen en acties definiëren
  4. Werkplannen opstellen
  5. Goed voorbereid een dienst starten
  6. Goed evalueren en het zorgleefplan / ondersteuningsplan bijstellen

Blended learning

Het digitale leerprogramma over methodisch werken van Denkraam.nu geeft alle medewerkers hetzelfde startpunt. Als er specifieke aandachtspunten zijn in een team, kan worden gewezen op de module die dat punt belicht.

Houdt het daarmee op? Nee. Wij zijn ervan overtuigd dat digitaal leren een van de manieren is om kennis – en dus kwaliteit – te borgen. Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Lees hierover ons blogartikel over blended learning.

DENKRAAM.NU

Contactadres:
Hoofdstraat 21
6994 AC De Steeg
info @ denkraam.nu

Kamer van Koophandel-nummer: 70931070. Denkraam.nu is een handelsnaam van Slimvitaal Academy B.V.

Scroll to top